Digitalizare

Un beneficiu al digitalizării îl constituie reducerea nevoii prezenței fizice a personalului in stații.Funcționarea corecta a releelor de protecție asigura protejarea echipamentului primar de 110 kV iar prin retestarea noilor echipamente in SCADA Eximprod asigura operarea de la distanta si reducerea necesitatii intervenției personalului operativ in stație la efectuarea manevrelor. Sistemul SCADA permite reducerea întreruperilor prin semnalizarea in timp real a declanșărilor prin protecție si prin comanda de la distanta. Astfel, indicatorii de performanta ai furnizorului agreați cu clientul sunt păstrați la un nivel ridicat.