Companie

Codul de Etică

Dragi colegi,

Valorile noastre fundamentale – performanță & pasiune, respect & responsabilitate, optimism, unitate, dedicație & dinamism – ne ghidează viziunea și stau la baza succesului grupului Eximprod. Aceste valori contribuie la crearea unui mediu organizațional care ne permite să atingem standarde și obiective provocatoare și să fim recunoscuți pentru performanțele noastre, dar și pentru modul etic și responsabil în care acționăm, deoarece convingerea noastră este că un comportament corect creează fundamentul succesului pe termen lung.

În acest spirit, Eximprod Grup promovează permanent principii de business bazate pe onestitate, deschidere, respectarea promisiunilor asumate, capacitatea de a funcționa eficient pe piață în conformitate cu legislația în vigoare, cu regulile și tradițiile stabilite.

A fi un Grup de companii de referință în domeniul în care activăm este o mare responsabilitate și este important ca activitatea noastră sa fie percepută ca fiind ireproșabilă într-un sector în care încrederea partenerilor este decisivă pentru succesul nostru.

Prin rolul deținut de fiecare putem consolida acest succes și este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să înțelegem și să acționăm în conformitate cu principiile prezentului cod etic și de conduită, să le integrăm în acțiunile noastre de zi cu zi, conștienți fiind că deciziile luate influențează reputația grupului nostru, iar reputația reprezintă o resursă imaterială esențială, care se câștigă greu, cu implicații profunde atât în interiorul cât și în exteriorul grupului.

Codul etic și de conduită are menirea de a îndruma, dar reprezintă doar un punct de pornire. Va rugăm să consultați conținutul Codului nostru și să vă gândiți la modul în care se aplică în activitatea dvs. Sperăm ca acest Cod să vă servească drept ghid pentru a face o alegere corectă atunci când vă veți confrunta cu o problemă de etică. Dacă vreodată aveți dubii vizavi de modul corect în care ar trebui să acționați, discutați cu șeful dvs. sau cu Departamentul de Resurse Umane.

Vă mulțumim că vă luați personal angajamentul pentru scopul nostru comun – să construim o afacere solidă, bazată pe corectitudine și integritate – pentru implicarea, devotamentul și profesionalismul de care dați dovadă și pentru că ne sprijiniți în susținerea valorilor noastre.

Cu sinceritate,
Gheorghe Manole
Președintele Consiliului de Administrație

Buzău, 2020

2.1. Respect pentru lege și regulamente

Eximprod Grup și angajații acesteia își desfășoară activitățile cu onestitate și integritate și în conformitate cu legile și reglementările naționale și internaționale aplicabile domeniului nostru de activitate, precum și în conformitate cu regulamentele și procedurile interne în vigoare.

2.2. Respect pentru oameni

Principii generale

În cadrul Eximprod Grup, respectăm oamenii și drepturile acestora, nu tolerăm munca forțată și obligatorie sau exploatarea prin muncă a copiilor și respectăm toate legile și reglementările din domeniul muncii, inclusiv regulile privitoare la angajarea minorilor.
Eximprod Grup nu acceptă nicio formă de discriminare, pe motive de: vârsta, gen, preferințe sexuale, rasă, stare de sănătate, naționalitate, opinii politice și credințe religioase etc. și nicio formă de hărțuire, violență sau intimidare.
În cadrul Eximprod Grup, nu este permisă investigarea credințelor personale, preferințelor și gusturilor angajaților sau a vieții private a acestora, în general.
Eximprod Grup asigură că orice nemulțumire, plângere, cerere, reclamație a unui angajat cu privire la nerespectarea principiilor mai sus enumerate, este tratată cu maximă corectitudine și rezolvată în manieră echitabilă, după următoarea procedură:
a) Angajatul poate prezenta verbal sau în scris Departamentului de Resurse Umane orice nemulțumire, plângere, cerere, reclamație, problemă cu care se confruntă. Departamentul de Resurse Umane trebuie să dea un răspuns. Dorința Eximprod Grup este să rezolve favorabil cât mai multe cereri în aceasta fază și să găsească soluții la plângeri, reclamații, probleme ale angajaților.
b) Dacă nu a fost adoptată o rezoluție satisfăcătoare angajatul va depune o plângere în scris la Directorul General. Decizia cu privire la plângerea efectuată este adusă la cunoștința angajatului.

2.2.1. Securitate și sănătate ocupațională

Eximprod Grup consideră că fiecare angajat are dreptul de a lucra în condiții sănătoase și de siguranță, precum și obligația de a contribui la un comportament responsabil. În acest sens, fiecare angajat trebuie să își exercite activitatea profesională cu respectarea normelor de securitate, igienă și a normelor de sănătate aplicabile la locul de muncă și să participe la sesiuni de instruire adecvate care ar putea fi prevăzute în aceste domenii.
Eximprod Grup are implementat sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale și se preocupă continuu de promovarea măsurilor preventive, a celor necesare pentru controlul riscurilor în domeniul sănătății și securității muncii și pentru îmbunătățirea performanțelor în acest domeniu.

2.2.2. Prevenirea activităților discriminatorii, a hărțuirii, violenței și intimidării

Oportunități egale la angajare, de recunoaștere profesională și avansare în carieră

Eximprod Grup nu încurajează discriminarea angajaților, sub nicio formă, în procesele de management și formare a personalului, precum și în faza de recrutare. Cu ajutorul practicilor noastre de resurse umane vom urmări egalitatea de șanse și incluziunea tuturor angajaților. Deciziile se vor lua în baza evaluării corespondenței dintre profilul postului și caracteristicile angajatului și/sau pe considerații de merit, experiența și abilități profesionale. În plus, respectăm legislația în domeniu în ceea ce privește perioadele de maternitate și îngrijirea copiilor.
Evaluările angajaților sunt efectuate într-o manieră largă, cât se poate de obiectivă, cu implicarea superiorilor, a Departamentului de Resurse Umane, iar în măsura posibilului, a persoanelor care au colaborat cu persoana evaluată.
Managerii au obligația de a dezvolta și îmbunătăți aptitudinile profesionale ale angajaților pentru a asigura dezvoltarea și creșterea aptitudinilor profesionale. Formarea profesională oficială este acordată în anumite momente ale carierei angajaților (de exemplu, noii angajați sunt inițiați la începutul raportului de muncă cu privire la activitatea societății și la activitățile economice ale acesteia), în timp ce personalul operativ beneficiază de pregătire periodică. Participarea la sesiunile de formare profesională a fiecărui angajat este înregistrata în sistemul de informații privitoare la personal în vederea stabilirii nivelului de utilizare a oportunităților de formare profesională, în cadrul planificării ulterioare a procesului de formare profesională.

Prevenirea hărțuirii, violenței și a intimidării

Eximprod Grup nu va tolera hărțuirea, violența sau intimidarea. Hărțuirea, violența și intimidarea pot lua diferite forme și pot avea urmări grave. Suntem cu toții responsabili pentru a ne asigura că aceste lucruri nu se petrec în cadrul Eximprod Grup. Avem cu toții dreptul să lucrăm într-un mediu fără violență, intimidare sau hărțuire ilegală. Ne vom trata unii pe alții cu respect și vom pune în discuție orice comportament incorect. În acest sens, în Eximprod Grup nu vom tolera:

  • Hărțuirea sub nicio formă;
  • Violența fizică sau psihică;
  • Acțiunile sau amenințările cu intenția de a intimida pe cineva sau de a provoca frica de vătămare corporală.

Dacă asistați sau aflați despre acte de hărțuire, violență sau amenințări cu violență, trebuie să raportați imediat printr-un e-mail la etica@eximprod.ro sau Departamentului de Resurse Umane.
Managerii au responsabilitatea menținerii unui mediu de lucru lipsit de violență și hărțuire ilegală, precum și pe aceea de a acționa prompt pentru investigarea tuturor acuzațiilor, in concordanță cu legea si cu politicile interne. De asemenea, managerii trebuie să insufle incredere in echipele lor, tratandu-i pe toți cu respect și  să incurajeze acest tip de comportament in cadrul echipelor pe care le conduc.

Substante ilegale si alcool

Eximprod Grup va trata extrem de serios orice utilizare, vanzare sau distribuție de substanțe ilegale sau alcool. Prin urmare,Eximprod Grup se asteaptă ca fiecare angajat să:

  • nu lucreze niciodată sub influența substanțelor ilegale sau a alcoolului;
  • raporteze către Departamentul de Resurse Umane orice ingrijorări privind utilizarea de către un coleg a alcoolului sau a substantelor ilegale.

2.3. Respect pentru partenerii Eximprod Grup

Eximprod Grup se angajează să îndeplinească cu bună credință angajamentele față de clienți, furnizori, subsontractanți, alți parteneri de afaceri, față de autoritățile publice, precum și să demonstreze obiectivitate și corectitudine în relațiile cu aceștia. Îndeplinirea angajamentelor asumate înseamnă mai mult decât simplă respectare a obligațiilor contractuale, iar fiecare angajat trebuie să acționeze în acest sens. Asta înseamnă că:

 • Comunicăm informații corecte despre produsele și serviciile noastre, în conversații, contracte, materiale de vânzări, e-mailuri și alte tipuri de comunicări;
 • Ne luăm numai angajamentele pe care le putem susține. Un angajament înseamnă orice promisiune, nu doar ceea ce a fost înregistrat în contracte. Acordăm atenție promisiunilor pe care le facem în scris sau verbal și nu ne angajăm la ceva ce nu putem oferi;
 • Tratăm în mod responsabil modificările angajamentelor. În mod excepțional, se poate întâmpla să nu putem să respectăm un angajament pe care l-am luat. În acest caz, lucrăm împreună cu clientul sau partenerul de afaceri în cauza pentru a găși o soluție și discutăm pașii următori adecvați. De asemenea, ne angajăm să modificăm sau să reziliem în mod corespunzător contractele existente, dacă este cazul;
 • Respectăm și protejăm confidențialitatea și drepturile de proprietate intelectuală încredințate nouă. Ne angajăm să protejăm proprietatea intelectuală a clienților și a celorlalți parteneri de afaceri că și când ar fi proprietatea noastră;
 • Transmitem documente corecte și complete autorităților publice competente. Informațiile utilizate de angajați și furnizate în declarațiile către autoritățile publice trebuie să fie precise, complete, reale, corect tratate și protejate, astfel încât să putem fi siguri că acestea nu sunt dezvăluite persoanelor neautorizate.

 2.4. Respect pentru mediu și comunitate

Eximprod Grup se angajează să administreze responsabil resursele care sunt afectate de acțiunile sale.

Eximprod Grup evita utilizarea de substanțe toxice ori de câte ori este posibil. În situația în care nu există alternativă, Eximprod Grup va reduce la minim utilizarea substanțelor toxice și va asigura manipularea și eliminarea lor în condiții de siguranță.

Pe cât este posibil, Eximprod Grup va limita deșeurile generate din operațiile desfășurate și va asigura eliminarea acestor deșeuri în condiții de respectare a mediului.

Eximprod Grup promovează dezvoltarea tehnologiilor ecologice, precum și soluții de economisire a resurselor (cum sunt apă, energia și materiile prime) și implementarea strategiilor logistice cu impact minim asupra mediului înconjurător (în special cu privire la depozitare, transport, transbordare).

Eximprod Grup asigura instruirea angajaților cu privire la conformitatea de mediu adecvată sarcinilor lor de lucru și locului în care lucrează. Este esențial că angajații să participe cu adevărat la această instruire și să aplice ceea ce învață. Prin urmare, angajații trebuie să raporteze imediat orice neregulă ce contravine reglementările aplicabile și regulamentele Eximprod Grup în domeniul protejării mediului. De asemnea, orice remediere trebuie făcută în mod adecvat pentru a minimaliza impactele adverse asupra mediului.

Eximprod Grup se obligă se obțină permise și aprobări din partea instituțiilor/autorităților competente înainte de construirea oricărei facilitati de producție și acestea trebuie respectate atât în timpul construcției cât și funcționarii unității de producție. De asemenea, cerințele de mediu trebuie luate, de asemenea, în considerare în cazul oricăror modificări ale funcționarii unei unități de producție.

Eximprod Grup se implică activ și susținut în viață comunității și ne dorim ca programele noastre de responsabilite socială să aibă efecte pozitive, sustenabile asupra beneficiarilor vizați. Continuăm proiecte de succes, dar dezvoltăm și acțiuni noi care sunt în acord cu valorile noastre. De asemenea, Eximprod Grup încurajează angajații să aibă o contribuție civică activă.

2.5. Respect pentru concurență loială

Eximprod Grup se angajează să respecte toate legile și reglementările în vigoare referitoarea la concurență, să nu încheie înțelegeri oculte și să nu întreprindă acțiuni de acaparare a pieței prin mijloace neloiale sau care ar constitui un abuz de poziție dominantă.

Angajații Eximprod Grup trebuie:

 • să nu ceară, să nu accepte sau să nu discute niciodată informații confidențiale cu concurenții;
 • să nu încurajeze niciodată clienții, furnizorii sau foștii angajați ai concurenților să furnizeze informații pe care aceștia trebuie să le păstreze confidențiale.

Eximprod Grup consideră că strângerea de informații și de date comerciale despre concurență este o practică de afaceri corectă, dar trebuie efectuată în mod legal și etic. Nu este acceptată utilizarea fraudei, denaturarilor, încălcării proprietății sau a altor metode neetice pentru a obține informații privind concurența.

2.6. Produse și servicii

Acțiunile Eximprod Grup au că scop satisfacția și protecția clienților săi, acordându-se o atenție deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor. În acest sens, Eximprod Grup își intensifica activitățile de cercetare, dezvoltare și marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile și produsele sale.

Vom proteja sănătatea, siguranță și bunăstarea clienților, partenerilor și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea și vom face cunoscute toate informațiile care ne sunt aduse la cunoștință ce demonstrează în mod clar că oricare dintre produsele sau serviciile noastre încalcă standardele de siguranță și liniile directoare acceptate pe plan național și internațional.

2.7. Prevenirea acțiunilor de corupție

2.7.1. Respectare regulilor anticorupție

Eximprod Grup interzice plata, oferirea sau garantarea de avantaje ilegale, sub orice formă, direct sau indirect, vreunui terț, incluzând, dar fără a se limita: la intermediari, furnizori, funcționari publici/guvernamentali, în orice țară, cu scopul de a obține un tratament favorabil. În sensul prezentului Cod etic și de conduită, avantaje ilegale se referă la: mită, contribuțiile pentru partidele politice, plăți de facilitare.

 • Mită

Eximprod Grup interzice recurgerea la orice formă de plata ilegală, în bani sau orice altă formă de beneficiu, cu scopul de a obține un avantaj în relațiile cu partenerii de afaceri. Interdicția se aplică angajaților care, prin prisma rolului și activităților prestate în cadrul Eximprod Grup, înțeleg să nu accepte și/sau să nu ofere mită în favoarea lor sau a membrilor familiei lor, a asociaților și cunoscuților.

În caz de promisiune, oferta sau cerere de mită, angajații Eximprod Grup vor comunica acest lucru șefului lor direct.

 • Contribuțiile pentru partidele politice

Eximprod Grup nu efectuează nicio presiune ilegală, directă sau indirectă, asupra reprezentanților politici, nu se angajează să finanțeze partide politice, pe reprezentanții sau candidații acestora și nu efectuează sponsorizări de evenimente care au că scop exclusiv propagandă politică.

 • Plățile de facilitare

Prin plăti de facilitare se înțeleg acele plăti efectuate către funcționari publici/guvernamentali în scopul de a asigura sau accelera “activități publice/guvernamentale de rutină” ce trebuie să fie efectuate în beneficiul Eximprod Grup.

Eximprod Grup interzice oferirea sau acceptarea, direct sau indirect, de plăți de facilitare și beneficii de orice natură în scopul de a accelera prestațiile care oricum le revin funcționarilor publici/guvernamentali în poziția pe care în mod oficial și legal o ocupă. În caz de promisiune, oferta sau cerere de facilitări, angajații Eximprod Grup trebuie să comunice acest lucru șefului lor direct.

O plata de facilitare se distinge de mită prin faptul că este efectuată pentru a se asigura că un funcționar își execută obligațiile în mod corect, în timp ce mită este o plata efectuată pentru a se asigura că funcționarul își execută obligațiile în mod incorect.

2.7.2. Plăti, cadouri și avantaje

Niciun angajat Eximprod Grup nu poate accepta de la un concurent, client, intermediar sau furnizor sau să ofere acestora din urmă orice plată ilegală/nepotrivită, cadouri sau alte tipuri de avantaje. O excepție poate fi recunoscută pentru cadouri sau invitații de mică valoare, care nu sunt plătite în numerar și sunt în conformitate cu practicile comerciale curente și nu încalcă nicio lege sau regulament.

Eximprod Grup consideră oferirea și primirea rezonabilă și proporționată a cadourilor că parte a unei relații normale de afaceri, dar interzice oferirea și primirea de cadouri în timpul unui proces de ofertare sau atunci când semnează un contract nou.

În general, oferirea și primirea rezonabilă și proporționată a cadourilor trebuie să respecte următoarele principii:

 • Să fie rezonabile și de bună credință;
 • Să nu aibă că scop influențarea în manieră neadecvată a luării unei decizii. Trebuie să se evite tot ceea ce ar da impresia unei acțiuni neadecvate;
 • Cadourile oferite/primite nu trebuie să fie oferite sau primite decât foate rar și să conțină sigla celui care le acordă;
 • Trebuie să existe documentație scrisă și precisă asupra tipului și justificării cadoului acordat/primit.
 • Trebuie evitate cadourile oferite membrilor de familie sau cunoștințelor angajaților clienților Eximprod Grup.

2.8. Protejarea, transparență și caracterul complet al informațiilor din cadrul Eximprod Grup

2.8.1. Confidențialitatea informațiilor

Informațiile despre părțile interesate sunt prelucrate de către Eximprod Grup respectând principiul confidențialității. De asemenea, Eximprod Grup are implementat SR ISO/CEI 27001:2013 Sistemul de Management al Securității Informației. În acest scop, Eximprod Grup a adoptat proceduri special privind protecția informațiilor, astfel:

 • a stabilit o structura organizatorică pentru prelucrarea informațiilor, care asigura separarea corespunzătoare a rolurilor și a responsabilităților;
 • clasifică informația prin creșterea nivelurilor de importanță, adoptând măsuri în contrapartidă pentru fiecare faza a prelucrării;
 • solicită terților implicați în procesul de informare să semneze acorduri de confidențialitate.

Fiecare angajat trebuie să protejeze în mod corespunzător și să mențînă confidențiale informații sau documente care nu sunt publice și a căror divulgare ar putea fi dăunătoare pentru interesele Eximprod Grup. Informațiile cu caracter confidențial se referă, dar nu se limitează la clienții Eximprod Grup actuali, trecuți sau potențiali, bugete și estimări ale acestora, idei, strategii, proiecte, secrete comerciale, dezvoltarea de produse și strategii de vânzări&marketing, rezultate financiare nepublicate, schimbări în structura acționariatului Eximprod Grup, schimbări organizatorice, toate informațiile referitoare la semnarea sau încetarea contractelor majore, fuziuni, achiziții sau vânzări și dizolvări de companii.

Fiecare angajat trebuie să mențînă confidențiale informații sau documente care nu sunt publice, în afara cazului în care există o aprobare explicită în acest sens sau dacă nu sunt protejate de o clauză de confidențialitate. Chiar și în interiorul companiei este interzisă difuzarea unor asemenea informații și documente, în afară cazului în care persoană respectivă trebuie să le cunoască în interes de afaceri.

Eximprod Grup se angajează să nu furnizeze către terți sau persoane neautorizate, datele cu caracter personal al angajaților în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, precum și datele cu caracter special, având funcție de identificare de aplicabilitate generală (codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate), cu excepția cazurilor prevăzute expres de legislația în vigoare.

2.8.2. Transparență, integritarea și caracterul complet al informațiilor

Eximprod Grup pledează pentru un sistem bazat pe onestitatea, integritatea și transparența informațiilor comunicate către toți partenerii. Prin urmare, fiecare angajat care ia parte la analiză și/ sau comunicarea acestor informații va furniza informații complete, transparente, inteligibile și corecte, astfel încât partenerii Eximprod Grup să poată lua decizii independente și informate cu privire la interesele implicate, la alternative și la orice consecințe semnificative ale acestora.

Eximprod Grup a adoptat modele organizatorice și manageriale capabile să asigure acuratețea și veridicitatea informațiilor oficiale (declarații financiare, rapoarte periodice, prospecte de informații, etc) și să prevină comiterea de acte ilegale, precum fraudă contabila, manipularea pieței, raportări false autorităților etc. Toate evidențele Eximprod Grup, incluzând, dar fără a se limita la: salarizare, rapoarte de deplasare, e-mail-uri, date financiare și contabile, fișiere electronice de date și toate celelalte evidente menținute în cursul normal al activității, inclusiv cele pe linie de producție sau comerciale, trebuie să fie complete, corecte și de încredere sub toate aspectele.

Sunt interzise și nu sunt compatibile cu practicile Eximprod Grup de afaceri fonduri, plăți sau încasări ascunse sau neînregistrate.

2.9. Protejarea proprietății și a resurselor

Fiecare angajat este responsabil de utilizarea corectă și protejarea bunurilor și resurselor Eximprod Grup. Proprietatea și resursele cuprind atât bunuri fizice, cum ar fi spațiile, materialele și echipamentele, sistemele de comunicație, cum ar fi computerele, serviciul de Internet, telefoanele și e-mailul, precum și informațiile confidențiale de afaceri și tehnice și alte elemente ale proprietății intelectuale, cum ar fi brevetele, licențele, drepturile de autor și mărcile comerciale. În acest scop, fiecare angajat trebuie:

 • să utilizeze spațiul, materialele, echipamentele și celelalte bunuri fizice, inclusiv cărțile de credit ale companiei, numai în scopuri autorizate, legate de responsabilitățile funcției sale;
 • să nu ia parte la acțiuni care implică frauda, furtul, însușirea ilegală, deturnarea de fonduri sau activități ilegale similare. Eximprod Grup tratează cu multă seriozitate aceste delicte. Pentru a raporta un delict, va rugăm să trimiteți un e-mail la etică@eximprod.ro.
 • să utilizeze comunicarea prin e-mail, Internet, telefon și celelalte sisteme Eximprod Grup numai în scop de afaceri și la minimum în interes personal. Este interzisă utilizarea sistemelor de comunicații Eximprod Grup în moduri care ar putea fi percepute drept ilegale, cu conotații de hărțuire ori ofensatoare sau care ar putea crea o imagine negativă Companiei, atât în timpul, cât și în afară programului de lucru, la sediile companiei sau într-o altă locație.
 • să respecte principiile de conduită și de etică ale Eximprod Grup atunci când se implică în discuții care afectează direct compania, prin intermediul SMS-urilor, al e-mailului, al rețelelor sociale sau al Internetului;
 • să protejeze unele din cele mai valoroase bunuri ale companiei, și anume: informațiile confidențiale de afaceri și tehnice, precum și alte elemente ale proprietății intelectuale, cum ar fi brevetele, licențele, drepturile de autor și mărcile comerciale. Fiecare angajat are obligația să gestioneaze corespunzător drepturile de proprietate intelectuală și să prevină utilizarea lor neautorizată. La fel de importantă este respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților.

3.1. Comunicarea codului etic și de conduită

Codul etic și de conduită este adus în atenția tuturor celor implicați prin activități de comunicare specifice (de exemplu, furnizarea unei copii a codului etic și de conduită fiecărui angajat, secțiune specială în acest sens inclusă în sistemul de management la documentelor, includerea unei clauze de respectare a codului în toate contractelor, inclusiv cele încheiate cu clienții, furnizorii Eximprod Grup etc).

Pentru a se asigura că toți angajații Eximprod Grup au înțeles corect codul etic și de conduită, Departamentul de Resurse Umane pregătește și implementează un plan anual de formare profesională care pune accentul pe cunoașterea principiilor și standardelor de etică, cu acțiuni diferențiate în funcție de rolurile și responsabilitățile angajaților. Pentru personalul nou angajat este prevăzut un program de formare special care prezintă conținutul codului etic și de conduită și care trebuie respectat.

De asemenea, prezentul cod etic și de conduită este publicat pe site-ul oficial www.eximprod.ro.

3.2. Sesizarea încălcării Codului

Angajații Eximprod Grup, clienții, furnizorii, autoritățile publice/guvernamentale, alți terți pot raporta orice încălcare cunoscută sau orice suspiciune de încălcare a acestui cod, inclusiv orice încălcare a reglementărilor legale, regulilor, regulamentelor sau politicilor aplicabile în cadrul companiei printr-o sesizare trimisă la etică@eximprod.ro

Dacă un angajat cunoaște sau suspectează o încălcare a prezentului Cod, acesta trebuie să raporteze imediat acest lucru superiorului ierarhic direct. Superiorul ierarhic direct va contacta Departamentul Resurse Umane și împreună cu angajatul, va investiga cazul. Dacă angajatul nu se simte comfortabil în a raporta situația respectivă superiorului ierarhic direct sau nu primește de la acesta un răspuns satisfăcător, el trebuie să contacteze direct Departamentul Resurse Umane.

Toate sesizările de încălcări cunoscute sau suspectate ale acestui Cod, care implică exactitatea rapoartelor financiare ale Companiei și aspectele conexe, ar trebui să fie raportate Directorului General al Eximprod Grup.

Toate rapoartele de încălcări cunoscute sau suspectate ale reglementărilor legale sau ale acestui Cod vor fi tratate cu discreție și delicatețe. Fiecare șef de compartiment și Departamentul Resurse Umane vor proteja identitatea fiecărui angajat în măsură în care este posibil, în conformitate cu legislația în vigoare și cu nevoia Eximprod Grup de a investiga problema.

3.3. Politică față de represalii

Eximprod Grup interzice cu strictețe orice represalii asupra unui angajat care, de bună credință, solicită ajutor sau raportează un act de încălcare cunoscut sau suspectat. Exercitarea oricărui tip de represalii asupra unui angajat pentru că acesta, de bună credință, a solicitat ajutor sau a depus o sesizare, va fi supusă unei acțiuni disciplinare, care poate duce chiar la încetarea contractului de muncă pentru cei gășiți vinovați.

3.4. Aplicabilitate și valabilitate

Codul de etică și conduită se aplică Eximprod Grup și impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor colaboratorilor săi. În desfășurarea propriilor afaceri și în gestiunea relațiilor cu terții, colaboratorii Eximprod Grup declară că se vor conduce după principii echivalente, în caz contrar Eximprod Grup își rezervă dreptul de a înceta relațiile comerciale cu aceștia.

Prin Eximprod Grup se înțelege Eximprod Grup, Eximprod Power Systems, Total Electric Automatizări și toate companiile afiliate, de aceea Eximprod Grup solicită tuturor angajaților, inclusiv cei care lucrează cu timp parțial sau au contracte pe durată determinată să respecte principiile generale și valorile prezentului cod etic și de conduită.

Implementarea și îmbunătățirea continuă a principiilor descrise în acest cod reprezintă o preocupare prioritară în strategia Eximprod Grup.

Prezentul Cod de etică și conduită intră în vigoare începând cu data de 01 iulie 2020 și va fi valabil până la următoarea revizuire.