Responsabilitate Socială

Strategia de dezvoltare durabila

Valorile fundamentale ale grupului nostru de companii ne ghidează viziunea și sunt esențiale pentru succesul Eximprod. Aceste valori contribuie la crearea unui mediu organizațional care ne permite atingem standarde și obiective provocatoare și fim recunoscuți pentru performanțele noastre, dar și pentru modul etic și responsabil în care acționăm. A fi un grup de companii de referință în domeniul energetic este o mare responsabilitate și este important ca activitatea noastră fie ireproșabilă într-o industrie în care încrederea partenerilor este decisivă pentru noi.

De aceea, în anul 2020 grupul de firme Eximprod și-a actualizat o strategie de dezvoltare durabilă, având la baza 2 elemente majore: strategia companiei pentru perioada 2020-2025 și obiectivele de dezvoltare sustenabilă în procesele de business conform Obiectivelor globale de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ ).

Echipa noastră este valoarea fundamentală a Eximprod, astfel ne propunem asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos prin eliminarea proactivă a pericolelor și reducerea riscurilor de accidentare și boală profesională. Eximprod se angajează să creeze un mediu de lucru favorabil comunicării multidirecționale și promovează egalitatea de gen.

Afacerea noastră rămâne, ca întotdeauna, orientată către client, prin dezvoltarea de produse și servicii ce dau posibilitatea echipamentelor clienților noștri să funcționeze fiabil și eficient, generând maxim de productivitate în activitățile lor. Eximprod vede digitalizarea ca un element cheie la toate nivelurile și în toate procesele din cadrul unei companii. Consideram progresul izvorăște din idei și colaborare în inovare (co-creare) și este susținut cu valori precum încrederea, responsabilitatea și proactivitatea. Cu programele noastre de perfecționare și recalificare, susținem inovarea și transferul de cunoștințe, ajutând în același timp angajații talentați, capabili să crească și se dezvolte dar și descoperim performeri.

Ne propunem continuăm dezvoltarea unui portofoliu de produse și servicii ce susțin accesul facil la energie sustenabilă și accesibilă. Obiectivele noastre sunt :să oferim produse și servicii sigure și ecologice și să ne desfășurăm operațiunile într-o manieră responsabilă. Proiectăm și  fabricăm produsele noastre pentru a fi sigure în utilizare și pentru a minimiza impactul acestora asupra mediului. De asemenea, suntem interesați furnizorii noștri să își desfășoare operațiunile într-un mod responsabil din punct de vedere social și ecologic.

Prevenirea poluării, conservarea resurselor și reducerea deșeurilor este o altă direcție de acțiune importantă a grupului. Sperăm să accelerăm progresul în acest sens în întregul nostru lanț de aprovizionare pentru modul în care materialele reutilizabile sunt gestionate, stabilind un obiectiv zero deșeuri. Reducerea amprentei de carbon în următorii 5 ani este unul dintre obiectivele noastre de baza: prin eficientizarea consumului de energie în unitățile noastre, investind în concepte capabile să conserve energia, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, respectiv oferind clienților noștri produse, echipamente și soluții eficiente energetic.

Aceste direcții de acțiune pe care ni le propunem reprezintă oportunități ce ne ajută să avem un impact pozitiv pentru afacerea noastră, societate și mediu – într-un mod echilibrat și integrat.

Ne angajăm motivăm fiecare angajat să înțeleagă și să susțină această politică și să participe la programele inițiate pentru a ne asigura că obiectivele noastre sunt și ale fiecăruia dintre ei. Vom lucra alături de furnizori, parteneri, clienți și organizații guvernamentale, neguvernamentale și comunitare pentru a proteja și îmbunătăți sănătatea, progresul tehnologic și protejarea mediului.

Ne angajăm să contribuim la o lume în care energia este mereu în serviciul oamenilor!

Proiectul contribuie la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU:

SDG 4 – Educație de calitate
PPână în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv abilități tehnice și profesionale, pentru ocuparea forței de muncă, locuri de muncă decente și antreprenoriat.

SDG 9 – Inovație industrială și infrastructură
Intensificarea cercetării științifice , modernizarea capabilităților tehnologice ale sectoarelor industriale în toate țările, în special în țările în dezvoltare, incluzând până în 2030, încurajarea inovației și creșterea substanțială a numărului de lucrători în domeniul cercetării – dezvoltării la 1 milion de persoane și cheltuieli publice și private în cercetare.

Obiectivele Școlii Eximprod:

 • Dezvoltarea angajaților conform viziunii pe termen lung a Grupului de companii Eximprod
 •  Instruirea constanta pentru a îmbunătăți cunoștințele și a descoperi performeri
 •  Definirea unui plan de dezvoltare personală și a unor obiective de performantă pentru fiecare angajat

Beneficii:

 • Angajații ce beneficiază de instruire în mod constant sunt la curent cu toate noutățile din domeniu
 • Crește competențele angajaților, ce contribuie la dobândirea unei încrederi mai mare în ei, devin mai motivați și astfel, mai productivi
 • Ridicarea standardelor companiei și poziționarea lider pe segmentul ei de piață

Descrierea proiectului:
Dezvoltarea Eximprod, creșterea numărului de angajați și diversificarea activităților grupului au creat nevoia pentru o cultură de învățare și de dezvoltare continuă a angajaților.

Abordarea Eximprod a fost de a defini un plan de dezvoltare personală pentru angajații grupului, iar în cazul pozițiilor de management acesta este o componentă a setului de obiective personale

Școala Eximprod a fost creată având ca misiune principală crearea și adaptarea de programe și activități de instruire ce vor contribui la creșterea competenței angajaților și la dezvoltarea Grupului.

Etapele proiectului:

 • Stabilirea planului anual de instruire al Grupului pornind de la liniile directoare trasate de acționari, precum și de necesitățile de dezvoltare
 • Definirea de planuri de dezvoltare personală pentru fiecare angajat participant al școlii și crearea de dosare de instruire fiecărui participant la scoală
 • Consolidarea și administrarea catalogului și calendarului de instruire specific
 • Gestionarea bugetului de instruire alocat
 • Selectarea, calificarea și suportul oferit celor de furnizează instruiri
 • Dezvoltarea proiectului „Train the trainer”
 • Raportarea trimestrială a execuției planului de instruire și a indicatorilor asociați

Status :

 • Instruire de procese SAP – 5 sesiuni
 • Excel – 8 sesiuni
 • Sesiuni tehnice specializate – 26 de sesiuni
 • Învățarea și aprofundarea de limba engleza – 20 sesiuni
 • Procedura de achiziții – 2 sesiuni
 • Sesiuni de fiscalitate, financiar pentru nefinanciari
 • Revizuiri de proceduri interne

Etapele următoare:

 • Reluarea procesului general de instruire cu întreaga echipa de proiect
 • Definire necesar de instruire pe direcțiile agreate
 • Consolidare cerințe de instruire departamente
 • Definire pachete de curs posibile ( TESA/muncitori )
 • Desemnare formatori SAP, Excel, proceduri
 • Definire și agreare indicatori de performanță
 • Definire grilă de evaluare competențe (muncitori/TESA)
 • Evaluare competențe
 • Plan de instruire în urma evaluării
 • Monitorizarea continuă a procesului de instruire

Proiectul contribuie la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU:

SDG 4:
Asigurarea unei educații echitabile de calitate și promovarea tuturor oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Obiective:

 • Schimb de cunoștințe (Know-how)
 • Descoperire de oportunități și soluții în domeniul profesional
 • Diversificarea activității echipei

Beneficii:

 • Acumularea de informații noi – tehnice sau de dezvoltare personală
 • Consolidarea echipei
 • Implicarea în proiecte provocatoare, care nu fac parte din descrierea jobului
 • Dezvoltarea abilităților de prezentare

Descrierea proiectului:
Proiectul a apărut din nevoia de a face activități împreună în echipa SCADA, în timpul pandemiei, dar s-a extins în toată compania datorită subiectelor propuse și a dorinței de a aborda domenii de interes.
Toate sesiunile au fost înregistrate și sunt disponibile pentru consultări viitoare. De asemenea materialul de suport – prezentarea în PowerPoint – este disponibil spre revizuire/îmbunătățire și întrebări.
Sesiunile sunt interactive, unele au și demonstrații live.

Au avut loc următoarele sesiuni:

 • Reducerea impactului datorat defectelor din rețeaua de MT asupra consumatorilor (Întrerupătorul shunt, Automatizare IUZIC, RAR monofazat pe celule LEA MT) – Adrian Trofinov
 • ADMS – Advanced Distribution Management System (OMS+DMS) – Horia Garlonta
 • Introducere în marketing – Andra Vladu
 • SCADA și PRAM la CFR (Comparație Stația electrica / CFR) – Mihai Dumitrescu
 • Printare în 3D – Imprimanta 3D bricolată, soft Cure – Răzvan Simonescu
 • Proiectarea unei ferme solare sursă auxiliară de alimentare a unei C.H.E.A.P. – Studiu de caz – Emil Enescu
 • Introducere în Domotica – Studiu de caz (Reședință Fam. Fountoulakis) – Angelos Fountoulakis (& George Erhan)

Pașii următori:

 • Facilitarea unei sesiuni de brainstorming în vederea identificării viitoarelor teme de interes
 • Stabilit un program de desfășurare și alocat prezentatori
 • Publicarea programului către grupul de companii pentru a mari audiența sesiunilor