Politica de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate descrie colectarea, utilizarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal de către Eximprod ca principal operator de date. Eximprod înseamnă compania-mamă sau oricare dintre filialele sale, ale căror detalii pot fi găsite pe site-ul web Eximprod.

Puteți utiliza acest site web fără a vă dezvălui identitatea. Când accesați site-ul nostru web, este posibil să colectăm în mod automat (nu prin înregistrare), date care nu sunt personale (de exemplu, tipul de browser de internet și sistemul de operare utilizat, numele de domeniu al site-ului web de la care ați venit, numărul de vizite, timpul mediu petrecut pe site, pagini vizualizate). Această Politică de confidențialitate se referă la date cu caracter personal pe care le putem colecta în timpul utilizării site-ului dvs., cum ar fi o adresă IP.

Dacă ne contactați prin intermediul formularelor din site, vor exista informații detaliate despre datele pe care le colectăm și modul în care datele dvs. sunt procesate în legătură cu înregistrarea dvs. Pot fi informații despre nume, adresă, e-mail, alte informații de contact etc.

Dacă urmați un link către un alt site web (inclusiv un site web operat de Eximprod), se pot aplica diferite politici de confidențialitate. Ar trebui să citiți aceste politici înainte de a trimite date personale pe aceste site-uri web și să fiți de acord că utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către aceste site-uri web va fi supusă acestor politici de confidențialitate.

Prin „prelucrare” se înțelege că Eximprod colectează, folosește, dezvăluie, stochează și șterge datele dvs. personale.

Eximprod este responsabil pentru asigurarea utilizării datelor personale în conformitate cu legile privind protecția datelor.

Colectarea informațiilor dvs. personale

Eximprod colectează informațiile dvs. personale numai dacă avem o bază legală pentru prelucrare conform legilor aplicabile, de exemplu:

 • Avem consimțământul dvs.
 • Vă dați explicit consimțământul
 • Avem obligația legală de a face acest lucru sau avem un interes legitim.

Cum folosim datele dvs. personale

Eximprod înregistrează și prelucrează datele personale despre dvs. pentru a furniza servicii și pentru activități comerciale

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Eximprod va fi ghidat de următoarele principii la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 1. Vom colecta date personale doar în scopuri specifice;
 2. Nu vom colecta date personale dincolo de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri;
 3. Nu vom folosi datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate datele, cu excepția celor menționate în prezenta, sau cu acordul prealabil;
 4. Nu vom transfera date cu caracter personal către terți sau peste granițe, cu excepția celor menționate în prezenta, sau cu acordul prealabil;
 1. Vom aplica standarde tehnice pentru a asigura securitatea procesării datelor personale;
 2. Cu excepția cazului în care se precizează în prezentul document, nu vom stoca date cu caracter personal într-o formă identificabilă mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopului sau în conformitate cu cerințele legii.

Transferul datelor dvs. personale

Eximprod este o companie românească. Clienții noștri sunt răspândiți în întreaga lume. Drept urmare, colectăm date cu caracter personal pe o bază globală respectând politica de confidențialitate.

De asemenea, putem împărtăși datele dvs. personale în afara Eximprod, așa cum este descris mai jos:

 • cu furnizori terți de servicii pentru a ne furniza servicii care ne permit sau susțin îndeplinirea scopurilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate (de exemplu, furnizorii de servicii Eximprod și comunicații). Aceste terțe părți vor îndeplini condițiile de securitate din această politică de confidențialitate;
 • conform legii, de exemplu, dacă avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta orice obligație legală sau pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale.

Eximprod ia toate măsurile de securitate organizatorice și tehnice adecvate pentru a vă proteja datele personale și a implementat măsuri de securitate necesare pentru a vă proteja datele. Orice date cu caracter personal transmise vor fi tratate ca fiind strict confidențiale și vor fi procesate numai în scopurile pentru care sunt colectate.

Cookie-uri

Urmărim automat modul de utilizare a conținutului furnizat. Această urmărire ne permite să obținem o mai bună înțelegere de îmbunătățire a domeniilor, astfel încât să perfectionam  continuu relevanța și accesibilitatea conținutului pe care îl oferim. Una dintre metodele utilizate sunt cookie-urile.

Site-ul Eximprod utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analiza utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computer.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul de utilizare a site-ului web – informații standard de logare pe Internet (inclusiv adresa dvs. IP) și informații despre comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de acesta, inclusiv in serverele din Statele Unite. Înainte de a fi trimis la Google, adresa dvs. IP este anonimă.

Conform certificării sale Privacy Shield, Google declară că respectă cadrul UE-SUA Privacy Shield. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legea prevede acest lucru sau când acest terț procesează informațiile în numele Google.

Puteți controla și / sau șterge cookie-urile după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja pe computer și puteți configura majoritatea browserelor pentru a preveni plasarea acestora.

Pentru cât timp vom stoca datele dvs. personale

Cât timp vom păstra datele dvs. personale  va fi determinat după următoarele criterii: scopul pentru care le folosim (așa cum este descris în continuare în această politică) – va trebui să păstrăm datele atât timp cât este necesar pentru acel scop; și obligații legale – legile sau regulamentele pot stabili o perioadă minimă pentru care trebuie să păstrăm datele personale.

Drepturile dvs.

Aveți dreptul de a avea acces la datele prelucrate despre dvs . De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a rectifica datele prelucrate, dacă este relevant. Vă rugăm să rețineți că Eximprod nu este întotdeauna obligat să respecte această solicitare.

În plus, dacă doriți să vă exercitați dreptul de a accesa datele dvs. personale, de a vă opune ca acestea să fie prelucrate sau să rectifice datele prelucrate sau dacă aveți reclamații cu privire la prelucrarea Eximprod a datelor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la adresa protectiadatelor@eximprod.ro