Anunt public privind decizia etapei de incadrare (EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A.)

EXIMPROD POWER SYSTEMS SA, titular al proiectului “Construire Centrală Electrică Fotovoltaică Ceptura – PROSUMATOR, organizare de şantier”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire Centrală Electrică Fotovoltaică Ceptura – PROSUMATOR, organizare de şantier”, propus a fi amplasat in sat Ceptura de Sus, comuna Ceptura, Nr. cadastral 30771, Tarlaua 147, Parcela A 4206/1, A 4206/2, A 4206/3, judeţul Prahova.

1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova din municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, judeţul Prahova in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13, precum si la urmatoarea adresa de internet.

https://apmph.anpm.ro/

2. publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 15.04.2024.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare EXIMPROD POWER SYSTEMS