Racordare LEA 110kV Gutinas Focsani Nord in statia 110kV Marasesti si organizare de santier

Notificare privind ocuparea terenurilor aferente obiectivului

“Racordare LEA 110kV Gutinas Focsani Nord in statia 110kV Marasesti si organizare de santier”

SC DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMÂNIA SA, (DEER) cu sediul în municipiul Cluj Napoca, strada Ilie Măcelaru, nr.28A, jud. Cluj, operator licentiat al retelei electrice de distributie din judetul Vrancea, prin proiectantul imputernicit SC EXIMPROD ENGINEERING S.A, cu sediul in Buzau, str. Transilvaniei , nr. 1, judetul Buzau, anunta detinatorii terenurilor de pe amplasament cu privire la realizarea obiectivului energetic “ Racordare LEA 110kV Gutinas-Focsani Nord in statia 110kV Marasesti”, propus a fi amplasat in extravilan, oras Marasesti, T135, T137, T141, T142, T143, jud. Vrancea.

Pentru exercitarea efectiva a drepturilor de uz și de servitute asupra terenurilor proprietate privată, Societatea datorează în condițiile prevăzute de Legea 123/2012 a energiei electrice, H.G. nr. 135/2011, Legea 50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii, indemnizatii si despagubiri pentru detinatorii terenurilor si culturilor de pe amplasament.

Documentatia privind amplasamentul lucrarii cu terenurile afectate ca si conditiile de plata a indemnizatiilor si despagubirilor este disponibila la Primaria Marasesti – Compartimente Urbanism si  Registrul Agricol, Primaria Campuri – Compartiment Registrul Agricol si la sediul proiectantului din Municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.1, etaj 5. Solicitarile se pot transmite si prin posta, fax sau email.

Persoana de contact: ing. Corina ILIE, telefon 0727 375 947; office.regenerabile@eximprod.ro,

str. Transilvaniei, nr.1, etaj 5, fax 0238 710 384.