“PUZ – Construire centrala electrica fotovoltaica cu stocare – Merei”

SC EXIMPROD POWER SYSTEMS SA, titular al planului “PUZ – Construire centrala electrica fotovoltaica cu stocare – Merei” cu amplasament in sat Merei, comuna Merei, nr. cad. 23046, T25, P1079/4, 1080, nr cad. 21762, T198, P3202, județul Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Buzău in vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan înaintată pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău, Sf Sava de la Buzău, nr 3, județul Buzău, si la sediul titularului SC EXIMPROD POWER SYSTEMS SA din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr 1, et 5, județul Buzău, in zilele lucrătoare, de luni pana vineri, intre orele 8.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.P.M. Buzău, in termen de 15 zile calendaristice de la data apariției ultimului anunț.