Notificare privind ocuparea terenurilor aferente obiectivului Linie Electrica Aeriana Cudalbi

Data 23.01.23

Categorii Înaltă Tensiune Regenerabile

Notificare privind ocuparea terenurilor aferente obiectivului
LINIE ELECTRICA AERIANA CUDALBI

Utilizatorul finantator S.C SMART POWER GENERATION ALFA S.R.L, cu sediul in Buzau, str. Transilvaniei, nr.1, etaj 5, din Municipiul Buzau, parte a Grupului EXIMPROD  si operatorul retelei de distributie din judetul Galati S.C DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMÂNIA S.A, (DEER) cu sediul în municipiul Cluj Napoca, strada Ilie Măcelaru, nr.28A, jud. Cluj, anunta detinatorii terenurilor de pe amplasament cu privire la realizarea obiectivului energetic “Linie electrica aeriana(LEA)/subterana(LES) 110kV, lucrari in statia electrica Cudalbi, organizare de santier si servitute de trecere subterana/de suprafata/aeriana”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Cudalbi, T 50, T 50+50/1, T 96, T 97, T 98, T105, T106, T131, T123, T133, T107, T108, T112, T111, T110, T109, T11, T12, T91, T10, judetul Galati.
Pentru exercitarea efectiva a drepturilor de uz și servitute conferite de Legea 123/2012 a energiei electrice, asupra terenurilor proprietate privata afectate temporar de executia lucrarilor, Societatea datorează în condițiile prevăzute de Legea 123/2012, H.G. nr. 135/2011 si Legea 50/1991 privind executarea lucrarilor de constructii, indemnizatii si despagubiri pentru detinatorii terenurilor si culturilor de pe amplasament.
Documentatia privind amplasamentul lucrarii cu terenurile afectate ca si conditiile de plata a indemnizatiilor si despagubirilor este disponibila la Primaria Cudalbi si la sediul SC Smart Power Generation Alfa SRL din Municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.1, etaj 5. Solicitarile se pot transmite si prin posta, fax sau email.

Persoana de contact:
ing. Robert Capatina, telefon 0721 502 546;
office.regenerabile@eximprod.ro,
str. Transilvaniei, nr.1, etaj 5, fax 0238 710 384.