Energie din surse regenerabile

În luna iunie, în Româniaenergia din surse regenerabile a acoperit 51% din energia produsă la nivel național și constituie un pas important în atingerea obiectivelor Uniunii Europene de eficientă energetică.
Eximprod a început dezvoltarea de proiecte eoliene și apoi solarePână acum am dezvoltat mai multe parcuri eoliene și solare care totalizează aproximativ 400 MW, aflate în diferite etape de dezvoltare.
Echipa a dobândit o expertiză puternică în construirea și autorizarea proiectelor, dar și în a asigura operarea și mentenanța pentru parcuri eoliene și fotovoltaice.