European Green Deal

Data 26.05.20

Categorii Energie Regenerabile

Comisia Europeană a publicat un proiect de consultare publică pentru un nou mecanism de finanțare a UE care să sprijine noi proiecte de energie regenerabilă.

România este un candidat perfect pentru a primi fonduri de investiții locale suplimentare în proiecte regenerabile și pentru a beneficia de creșterea ocupării forței de muncă locale, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea calității aerului, modernizarea sistemului energetic.

Eximprod colaborează cu partenerii săi europeni pentru a oferi feedback cu privire la regulamentul de punere în aplicare.

Încurajăm toți jucătorii de pe piața energiei să participe la această importantă consultare publică.